Prenatální diagnostika

Prenatální diagnostika pro Vaše ještě nenarozené dítě

 

Vám a Vašemu ještě nenarozenému dítěti rádi poskytneme následující nadstandardní prenatálně diagnostické metody: