Superkonziliární ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní metoda pro zobrazení plodu v děloze.

Genetický ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých či nepřímých známek vrozených defektů v různých stádiích těhotenství.

Certifikát pro vykonávání superkonsiliární ultrazvukové diagnostiky v průběhu prenatální péče, MUDr. Bohuslav Mičaník
Certifikát pro vykonávání superkonsiliární ultrazvukové diagnostiky v průběhu prenatální péče, MUDr. Jana Pannová
Certifikát pro provádění konsiliární ultrazvukové diagnostiky v gynekologii, ČSUPG ČLS JEP II.stupně, MUDr. Bohuslav Mičaník
Certifikát pro vykonávání superkonsiliární ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii, MUDr. Bohuslav Mičaník
Certificate of Competence - Ultrasound examination at 11-13 6 weeks
Certificate of Competence - Ultrasound examination at 20 - 22 weeks

Klikněte si na obrázek pro zobrazení certifikátu MUDr. Bohuslava Mičaníka a MUDr. Jany Pannové pro vykonávání superkonsiliární ultrazvukové diagnostiky.